Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
Εργαστήριο Βιβλικών Σπουδών
Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310996679

Fax: 2310994302

Ηλεκτρονική διεύθυνση: kyp@past.auth.gr