Προσωπικό

Διευθύντρια
Κυριακούλα Παπαδημητρίου, αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Καινή Διαθήκη. Γλώσσα, Ερμηνεία και Ερμηνευτική».
Εξελέγη Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιβλικών Σπουδών/Biblical Studies Lab με απόφαση του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ., αρ. Γ.Σ. 571/31-10-2016 (αρ. θέματος Η.Δ., 2).
Μέλη
Μέλη του Εργαστηρίου Βιβλικών Σπουδών είναι τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας του Τμήματος με βιβλικά γνωστικά αντικείμενα:
1. Κυριακούλα Παπαδημητρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Καινή Διαθήκη. Γλώσσα, Ερμηνεία και Ερμηνευτική».
2. Αθανάσιος Παπαρνάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Ερμηνεία και Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης».
3. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη, Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Καινή Διαθήκη. Ερμηνεία και Θεολογία και Ιστορία Χρόνων».
4. Ευαγγελία Δάφνη, Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Παλαιά Διαθήκη-Μετάφραση των Εβδομήκοντα».
 
Επιστημονικοί συνεργάτες
Άμεσοι συνεργάτες του Εργαστηρίου Βιβλικών Σπουδών είναι τα υπόλοιπα μέλη του Τομέα Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας, των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα θεραπεύουν έμμεσα τις βιβλικές σπουδές, κυρίως κατά την ερμηνευτική κατανόηση της Βίβλου:
1. Πασχαλίδης Συμεών, Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Πατρολογία-Αγιολογία».
2. Κραλίδης Απόστολος, Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία Θρησκειών».
3. Καραμανίδου Άννα, Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Εκκλησιαστική Γραμματεία από την Άλωση (1453) μέχρι σήμερα».
4. Λάμπρου Σουλτάνα, Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Εκκλησιαστική Γραμματεία από τον 9ο έως τον 15ο αιώνα».
5. Πιτταράς Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Πατρολογία. Χριστιανική γραμματεία από τον 1ο έως τον 8ο αιώνα».