Προσωπικό

Διευθύντρια
Κυριακούλα Παπαδημητρίου, αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Καινή Διαθήκη. Γλώσσα, Ερμηνεία και Ερμηνευτική».
Εξελέγη Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιβλικών Σπουδών/Biblical Studies Lab με απόφαση του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ., αρ. Γ.Σ. 571/31-10-2016 (αρ. θέματος Η.Δ., 2).
Μέλη
Μέλη του Εργαστηρίου Βιβλικών Σπουδών είναι τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας του Τμήματος με βιβλικά γνωστικά αντικείμενα:
1. Αθανάσιος Παπαρνάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής της Παλαιάς Διαθήκης, με γνωστικό αντικείμενο «Ερμηνεία και Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης».
2. Κυριακούλα Παπαδημητρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Καινής Διαθήκης, με γνωστικό αντικείμενο «Γλώσσα, Ερμηνεία και Ερμηνευτική της Διαθήκης».
3. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη, Επίκουρη Καθηγήτρια της Καινής Καινής Διαθήκης, με γνωστικό αντικείμενο «Ερμηνεία και Θεολογία της Καινής Διαθήκης».
4. Ευαγγελία Δάφνη, Επίκουρη Καθηγήτρια της Παλαιάς Διαθήκης, με γνωστικό αντικείμενο «Παλαιά Διαθήκη-Μετάφραση των Εβδομήκοντα».