Εκπαίδευση

Το Εργαστήριο Βιβλικών Σπουδών περιλαμβάνει στις εκπαιδευτικές δράσεις του τα εξής:

1) Το Exegeticum Σεμινάριο Ορθοδόξου Ερμηνευτικής Θεολογίας, που απευθύνεται κυρίως στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τομέα Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας, ενώ είναι ανοιχτό σε κάθε ακαδημαϊκά ενδιαφερόμενο. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιστημονική ενημέρωση και συζήτηση με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις στη διεθνή έρευνα για τις βιβλικές σπουδές, ο οποίος θεραπεύεται κυρίως με την πρόσκληση ακαδημαϊκών δασκάλων και ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κατά το ακαδ. έτος 2015-16 το μεταπτυχιακό σεμινάριο Exegeticum λειτούργησε σε συνεργασία, μέσω τηλεδιάσκεψης, με το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α. κατόπιν απόφασης των Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης και των δύο Τμημάτων.

2) Το σεμινάριο Σημειωτική και Βίβλος, το οποίο διεξάγεται σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάλυσης Θρησκευτικού Λόγου (CADIR) του Καθολικού Πανεπιστημίου της Λυών, και από το ακαδ. έτος 2-16-17 σε συνεργασία, επίσης, με το Σεμινάριο Σημειωτικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

3) Τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την εμβάθυνση και προώθηση των βιβλικών σπουδών. 

4) Περαιτέρω, στο Τμήμα προσφέρονται οκτώ (8) προπτυχιακά υποχρεωτικά βιβλικά μαθήματα (Εισαγωγή, Ερμηνεία και Θεολογία της Παλαιάς και, αντίστοιχα της Καινής Διαθήκης, Ερμηνευτική των Βιβλικών Κειμένων, Ελληνική γλώσσα των βιβλικών και εκκλησιαστικών κειμένων) και εννέα (9) μεταπτυχιακά υποχρεωτικά μαθήματα σε θέματα βιβλικών σπουδών, καθώς και ένας ικανός αριθμός επιλεγομένων βιβλικών μαθημάτων. Όλα τα παραπάνω υποστηρίζονται ερευνητικά και εκπαιδευτικά από τη λειτουργία του Εργαστηρίου.